Verwijzers

Heeft uw cliënt/patiënt na ziekenhuisopname, operatie, ongeval, ziekte en of ouderdom thuiszorg nodig? Dan biedt De Wijkverpleging passende zorg. Ook leveren wij palliatief terminale zorg en in sommige gevallen kunnen wij de behandeling thuis voortzetten zoals IV medicatie thuis. Wij kunnen uw patiënt/cliënt direct indiceren volgens de nieuwe richtlijnen V&VN die de zorgverzekeraars stellen.
Aangesloten verwijzers

Zorg op maat voor jong en oud thuis in
eigen vertrouwde omgeving

De Wijkverpleging is laagdrempelig en staat daarom dicht bij de cliënten. Wij weten wat er leeft en speelt bij de cliënt. Vertrouwde zorgverleners werken met plezier en passie aan de Zorg, Gezondheid en het Welzijn van onze cliënten.

Cliënt aanmelden
Met ons, is het altijd persoonlijk
Bij ons alleen zorgverleners met jarenlange ervaring
Minder zorgen, meer zorg
Wij zijn er voor u.
De hoogste kwaliteit zorg
Wij verlenen zorg met passie en liefde voor ons vak

“Na de eerste kennismaking leek het alsof ze mij al jaren kenden.
Ik heb echt het gevoel dat ik in vertrouwde handen ben.”