De wijkverpleging heeft het gouden keurmerk in de zorg!

PREZO

PREZO is een heel praktisch werk- en denkmodel die De Wijkverpleging gebruikt om de best mogelijke zorg, ondersteuning en/of behandeling te bieden. Het helpt om ons werk zo goed mogelijk te doen. Ofwel: om persoonsgerichte en veilige zorg te bieden die cliënten helpt het eigen leven voort te zetten. Bij PREZO gaat het om de ‘prestaties’ voor de cliënt. Want daar staat PREZO voor: PREstaties in de ZOrg. Organisaties die PREZO gebruiken, werken elke dag aan het verbeteren van hun prestaties en kwaliteit.

In een PREZO audit toetst Stichting Perspekt de cliëntgerichte zorg in de praktijk. Door gesprekken met cliënten en verwanten en door mee te kijken met medewerkers wordt gekeken of de organisatie actief werkt aan kwaliteitsverbetering.

Meer informatie vind u op de website van Perspekt.